Wśród 35 najwyżej punktowanych wniosków, które uzyskały dofinansowanie w ramach rządowego projektu „Razem bezpieczniej”, znalazł się projekt „Bezpieczna Jedynka – poprawa bezpieczeństwa w Zespole Szkół Nr 1 w Brwinowie”. Gmina Brwinów otrzyma na jego realizację dofinansowanie w wysokości niemal 100 tys. zł.

Zespół ekspertów powołanych przez ministra spraw wewnętrznych nie miał łatwego zadania. W etapie wojewódzkim zakwalifikowano do oceny 110 projektów z całej Polski. Z nich trzeba było wybrać grupę najlepszych. Wśród 35 najwyżej punktowanych jest „Bezpieczna Jedynka”. Na wszystkie projekty przeznaczono łącznie 2,5 mln zł. Gmina Brwinów uzyskała dofinansowanie w kwocie 99 958,11 zł. „Bezpieczna Jedynka” jest jednym z trzech dofinansowanych projektów z województwa mazowieckiego.

W ramach realizacji projektu do szkolnego programu profilaktyki włączony zostanie międzynarodowy program „Przyjaciele Zippiego”. Skorzystają z niego zarówno najmłodsi, jak i nauczyciele. Dzieci nauczą się reagowania na zjawiska patologiczne w życiu społecznym szkoły, a nauczyciele odbędą szkolenia, mające podnieść ich kompetencje wychowawcze. Współpraca z fundacją „Nadzieja” Doroty Stalińskiej pozwoli na zorganizowanie lekcji bezpieczeństwa dla uczniów, podczas których dowiedzą się oni m.in. jak właściwie zachować się w drodze do szkoły. Szkoła zorganizuje dla rodziców konferencję pn. „Daję dobry przykład – dbam o bezpieczeństwo”. Dzięki środkom pochodzącym z rządowego programu, szkolne szatnie zostaną wyposażone w 180 szafek. Część środków na ich zakup zostanie przekazana przez radę rodziców, która w trosce o zdrowie uczniów podejmowała różne inicjatywy, podczas których zbierano pieniądze na ten cel. Ważnym zadaniem inwestycyjnym będzie montaż nowoczesnego systemu monitorującego teren szkoły oraz jej wnętrze. Efektywne działanie systemu monitorującego zapewnią rejestratory z możliwością całodobowego zapisu.

Zainstalowanie nowych kamer przede wszystkim podniesie bezpieczeństwo uczniów, ale też ułatwi ustalanie przyczyn sytuacji patologicznych w szkole. Usprawni współpracę gminy i szkoły ze strażą miejską, policją, Środowiskowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innymi służbami.

Rządowy program „Razem Bezpieczniej” umożliwia samorządom oraz organizacjom pozarządowym pozyskanie dofinansowania na realizację projektów poprawiających bezpieczeństwo. Gmina Brwinów dotychczas nie ubiegała się o środki z tej puli.