Najpierw zmiana godzin pracy i wprowadzenie częstszych patroli pieszych, teraz podział gminy na rejony i działania profilaktyczne – o nowościach w pracy Straży Miejskiej opowiada komendant Tomasz Kowalski.
Rozmowa z komendantem Straży Miejskiej w Brwinowie Tomaszem Kowalskim.

Od maja Straż Miejska w Brwinowie pracuje w zmienionych godzinach, czyli do godz. 22, z wyjątkiem niedziel. Pozwoliło to na zwiększenie liczby patroli i większą efektywność w ciągu tygodnia. Przed Strażą Miejską kolejne zmiany. Jakie nowości czekają nas tym razem?

Od października 2014 r. poszczególne rejony gminy Brwinów będą miały przypisanego funkcjonariusza Straży Miejskiej, który będzie za nie odpowiedzialny. Zmiany mają posłużyć mieszkańcom, którzy będą mogli zwracać się bezpośrednio do swoich strażników rejonowych w sprawach dotyczących danego terenu, zgłaszać uwagi, prosić o interwencje. Strażnicy mają wiedzieć, co się dzieje na ich terenie, aby w razie potrzeby mogli podjąć interwencję, jeżeli będzie to w ich kompetencji lub przekazać daną sprawę odpowiednim służbom.

Czy to oznacza, że interwencje na danym obszarze będzie podejmował tylko rejonowy strażnik i tylko do niego będzie można zgłaszać problem? Strażnicy pracują przecież w systemie zmianowym.

Mieszkańcy wcale nie będą musieli czekać na swojego rejonowego strażnika. Jeżeli zgłoszenie będzie wymagać szybkiej reakcji, to podejmie je patrol znajdujący się najbliżej. Straż Miejska będzie funkcjonować jak do tej pory: zmotoryzowane i piesze patrole będą podejmować interwencje doraźnie. Natomiast w przypadku bardziej skomplikowanej
sprawy i konieczności działań długofalowych temat trafi do strażnika odpowiedzialnego za konkretny rejon.

Jak często strażnik będzie musiał odwiedzać swój rejon?

Strażnik musi dobrze poznać swój rejon, a to wymaga czasu. Poza przydzielonymi rejonami strażnicy przecież przede wszystkim będą podejmowali działania jak do tej pory, czyli będą realizowali interwencje własne i zlecone, także w innych rejonach gminy, będą dokonywali pomiarów prędkości fotoradarem, patrolowali pieszo tereny boisk szkolnych, placów
zabaw, parków, zabezpieczali imprezy organizowane na terenie gminy itp. Wizyty strażnika w swoim rejonie będą dość regularne, gdyż w miarę możliwości każdy będzie się starał poznać miejscowe problemy i jak wspomniałem, będzie prowadził tam działania długofalowe.


W jaki sposób będzie można dokonywać zgłoszeń?

Wszelkie zgłoszenia należy kierować do dyżurnego Straży Miejskiej tel. 22 729 63 94 lub 986 – bezpłatny numer z terenu gminy.

Zapowiadał Pan współpracę ze szkołami w zakresie bezpieczeństwa. Co się dzieje w tym temacie?

Od listopada 2014 r. koordynatorem ds. profilaktyki wśród dzieci i młodzieży będzie specjalista Alicja Berska, która teraz bierze udział w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia zajęć w szkołach z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci i
młodzieży. W porozumieniu z dyrektorami szkół zostanie opracowana oferta programowa realizowana podczas spotkań z uczniami, a także o ile będzie taka wola, nauczycielami oraz rodzicami
.

Wykaz rejonów i rejonowych:

Numer rejonu Granice rejonu Rejonowy Straży Miejskiej
1 Obejmuje część południowego Brwinowa, Parzniew i fragmenty Kań i Otrębus. Obszar od tunelu
PKP w Brwinowie do Pruszkowa, ograniczony
od północy torami PKP, sięgający do ul. Pszczelińskiej i Warszawskiej.

starszy inspektor
Mieczysław Rogowy
2 Obejmuje większość Kań oraz część Otrębus. Obszar leżący na południe od ul. Warszawskiej, sięga do granic gminy z Nową Wsią, Granicą i Strzeniówką, od zachodu do ul. Natalińskiej w Otrębusach.
specjalista
Marcin Sadowski
3 Obejmuje część Otrębus oraz Brwinów za obwodnicą.
Obszar leżący pomiędzy ul. Obwodnica/Warszawską
a Podkową Leśną, sięgający od wschodu do ul. Natalińskiej w Otrębusach.

starszy inspektor
Rafał Boniecki
4 Obejmuje większą część Żółwina oraz Terenię.
Obszar między ul. Młochowską, ograniczony od zachodu
i południa ulicami : Kasztanową, Szkolną, Bajkową
do granicy z Urszulinem.

starszy inspektor
Mirosław Zientek
5 Obejmuje Owczarnię oraz część Żółwina. Obszar całej Owczarni oraz fragment Żółwina sięgający od strony Owczarni do ulic: Kasztanowej, Szkolnej oraz
Bajkowej w Żółwinie (m.in. teren boisk Orlik).

starszy inspektor
Jan Zakrzewski
6 Obejmuje Domaniew, Domaniewek, Koszajec oraz
Krosnę. Obszar leżący między granicą z Płochocinem i Pruszkowem a autostradą A2, sięgający na zachodzie do
ulic: Pogodnej, Józefowskiej, Długiej i Biskupickiej.

starszy inspektor
Grzegorz Ratajczyk
7 Obejmuje część Brwinowa, Falęcin i Grudów. Obszar leżący między autostradą a torami PKP, sięgający od zachodniej strony ul. Biskupickiej i Rynku aż do Milanówka.
starszy inspektor
Janusz Bieniak
8 Obejmuje Biskupice, ul. Marianka, Kotowice, Czubin, Mielęcin. Obszar ograniczony od południa autostradą, od zachodu i północy granicami gminy. Jego wschodnia granica przebiega przez Krosnę, ulicami
Józefowską i Długą aż do Biskupickiej w Biskupicach.

starszy inspektor
Zbigniew Jurkowski
9 Obejmuje też część Brwinowa i Parzniewa na północ od
torów PKP. Obszar leżący między autostradą
A2 a torami PKP, sięga od ulicy Biskupickiej
w Brwinowie do granicy z Pruszkowem.

specjalista
Piotr Miszczyszyn
10 Obejmuje część południowego Brwinowa oraz niewielką
część północnych Otrębus. Obszar ograniczony ulicami: Pszczelińska, Obwodnica i Wilsona.

starszy inspektor
Witold Russo
11 Obejmuje część południowego Brwinowa. Obszar ograniczony od północy torami PKP, sięgający od ul. Wilsona do granic z Podkową Leśną i Milanówkiem.
starszy inspektor
Grzegorz Janiszewski