Od 1 marca 2014 r. zacznie obowiązywać zmodyfikowany rozkład jazdy autobusów gminnej linii Domaniew-Brwinów-Pruszków-Domaniew. Autobus, przejeżdżając przez Brwinów, zatrzyma się na tych samych przystankach co dotychczas, ale zmieni się ich kolejność. 
 

Do tej pory trasa w Brwinowie prowadziła ulicą Graniczną, obok poczty, a następnie autobus jechał do Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Żwirowej. Stamtąd kierował się w stronę Urzędu Gminy Brwinów i na brwinowski Rynek.
 
Ze względu na potrzebę poprawy bezpieczeństwa dzieci wsiadających do pojazdu przy szkole autobus od 1 marca br. będzie przejeżdżał trasą od poczty do Urzędu Gminy Brwinów, a następnie pojedzie do ZSO i na Rynek. Dzięki tej zmianie osoby wsiadające do autobusu przy ZSO nie będą musiały przechodzić przez jezdnię. 
 
Rozkład jazdy