Zmienił się rachunek bankowy dla podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Od 2016 r. każdy podatnik otrzyma indywidualne konto bankowe, które zostanie podane na decyzji.