Ze względu na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach projektu „Czyste życie”, począwszy od wtorku 7 sierpnia 2012 r. zostanie zamknięta dla ruchu pojazdów ulica Pruszkowska w Brwinowie na odcinku od ulicy Peronowej do ronda im. W. Kowalskiego. Prace w tym rejonie potrwają około dwóch tygodni.


Roboty budowlane na ulicy Pruszkowskiej będą prowadzone w dwóch etapach: w pierwszym etapie na ulicy Wspólnej zostanie wprowadzony ruch pojazdów w obu kierunkach – tymczasowo możliwy będzie wjazd od ul. Pszczelińskiej. Rozwiązanie takie umożliwi mieszkańcom dostęp do posesji znajdujących się przy ulicach Wspólnej i Pruszkowskiej na zamkniętym odcinku.

    Drugi etap prac będzie obejmował ul. Pruszkowską na odcinku pomiędzy
ulicą Wspólną a rondem im. W. Kowalskiego. W tym czasie ruch na ulicy Wspólnej będzie odbywał się już w jednym kierunku. Dostęp do posesji zlokalizowanych na odcinku objętym pracami możliwy będzie od strony ronda w kierunku ulicy Pruszkowskiej.

    Dostęp do posesji w trakcie trwania prac będą mieli mieszkańcy, pojazdy obsługi nieruchomości oraz odpowiednie służby. Jak informuje pełnomocnik ds. realizacji projektu „Czyste życie” Adam Adamczyk, w czasie trwania prac na wspomnianym odcinku ulicy Pruszkowskiej obowiązywać będzie bezwzględny zakaz parkowania. Pozostawienie pojazdów wzdłuż ulicy Pruszkowskiej w tym czasie skutkować będzie ich usunięciem na koszt właściciela. A. Adamczyk apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w czasie poruszania się w rejonie prowadzonych prac.      

    Prace kanalizacyjne w ul. Pruszkowskiej w Brwinowie mieszczą się w zakresie projektu „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.