Od 1 maja 2014 r. zostają zmienione godziny pracy Straży Miejskiej w Brwinowie. Będzie ona pełnić służbę od poniedziałku do soboty w godzinach 6-22.   


Komendant Tomasz Kowalski zapowiadał na początku roku dokładną analizę liczby zgłoszeń wpływających do dyżurnego Straży Miejskiej w Brwinowie oraz liczby interwencji podejmowanych w godzinach nocnych. Układanie grafiku dyżurów dla Straży Miejskiej pełniącej do tej pory dyżur w systemie 24 h/7 dni w tygodniu odbywało się zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy, dlatego też mieszkańcy niejednokrotnie zwracali uwagę na to, że w ciągu dnia za mało jest patroli, które mogłyby podejmować  interwencje w różnych punktach gminy.

Od 1 maja 2014 r. Straż Miejska w Brwinowie będzie pełnić służbę od poniedziałku do soboty w godzinach od 6 do 22. W tym czasie można się z nią kontaktować pod bezpłatnym numerem 986 (dzwoniąc z terenu gminy) oraz 22 729 63 94 lub kom. 606 695 024. W pozostałe godziny oraz w niedziele i dni wolne od pracy zgłoszenia należy kierować do Komisariatu Policji w Brwinowie (bezpłatny numer 997 lub 22 729 79 97).

Równoważny czas pracy pozwoli strażnikom miejskim pełnić też służbę w razie potrzeby w inne dni, np. przy zabezpieczeniu uroczystości i imprez odbywających się na terenie gminy w dni wolne. W planach są także wspólne nocne patrole z policją. W tym czasie strażnicy będą jednak pracować zadaniowo, bez osoby pełniącej dyżur telefoniczny.  Co do zasady Straż Miejska pracować będzie obecnie od poniedziałku do soboty, od 6 do 22.