Stowarzyszenie Zielone Sąsiedztwo zaprasza mieszkańców, organizacje pozarządowe i firmy do wzięcia udziału w konsultacjach, które mają pomóc w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju. Dzięki niej Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna zwiększą swoje szanse na otrzymanie funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.
 
Lokalna Grupa Działania Zielone Sąsiedztwo zarządza środkami pozyskanymi z programu Leader i organizuje m.in. konkursy na dofinansowanie tzw. małych projektów:
- odnowę centrów wsi,
- różnicowanie działalności rolniczej,
- tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
 
Dzięki funduszom pozyskanym przez Zielone Sąsiedztwo na lata 2007-2013 gmina Brwinów zrealizowała wiele inwestycji m.in.: zrewitalizowała dwór Toeplitza w Otrębusach, wybudowała świetlicę wiejską OWCA w Owczarni, przebudowała ulicę Przejazdową w Otrębusach oraz wybudowała boisko wielofunkcyjne w Parzniewie. Ze środków zewnętrznych skorzystali także lokalni przedsiębiorcy m.in. Galeria Artwilk w Owczarni.
 
Strategia opracowana przez Zielone Sąsiedztwo weźmie udział w konkursie i będzie ją oceniał Urząd Marszałkowski, a następnie Ministerstwo Rolnictwa. Instytucje te zdecydują o przyznaniu dofinansowania. Zgodnie z zasadami konkursu większą szansę na otrzymanie środków mają strategie skonsultowane w jak najszerszym gronie mieszkańców i organizacji. Dlatego też Zielone Sąsiedztwo zachęca wszystkich do aktywnego udziału w stworzeniu strategii.
 

 
Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w konsultacjach, są proszone o wypełnianie ankiety.