Stowarzyszenie LGD  Zielone Sąsiedztwo zaprasza mieszkańców, organizacje pozarządowe i firmy do wypełnienia ankiety on-line. Dotyczy ona wyznaczenia kluczowych kierunków rozwoju obszaru Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej.

Ankieta jest uzupełnieniem warsztatów przeprowadzonych w maju br., które mają pomóc w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju. Lokalna Strategia Rozwoju to dokument strategiczny, który będzie miał duże znaczenie dla Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej. Dzięki niemu gminy współtworzące stowarzyszenie LGD Zielone Sąsiedztwo zwiększą swoje szanse na otrzymanie funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Ze środków PROW korzystać mogą też stowarzyszenia, przedsiębiorcy i osoby prywatne.
Ankieta jest dostępna na stronie www.zielonesasiedztwo.pli będzie aktywna do końca sierpnia 2015 r.