Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, która od kilku lat etapami modernizuje linię dalekobieżną Warszawa-Łódź, będzie w najbliższych miesiącach prowadzić prace na terenie gminy Brwinów. Zostaną zmodernizowane tory, a wiadukt w Brwinowie zostanie częściowo zburzony (dwa z czterech przęseł) – i odbudowany.

Modernizacja torów jest konieczna z uwagi na planowane zwiększenie szybkości pociągów: w przyszłości na trasie z Warszawy do Krakowa i Katowic mają kursować m.in. pociągi pendolino. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe planuje zakończyć prace na odcinku Warszawa Zachodnia-Grodzisk Mazowiecki do końca 2014 r. Obejmą one m.in. przebudowę torów, wzmocnienie podtorza, przebudowę urządzeń sterowania ruchem, modernizację sieci trakcyjnej i budowę ekranów. W Brwinowie zostanie zburzony wiadukt kolejowy pod torami linii dalekobieżnych (dwa przęsła od strony Rynku; modernizacja nie obejmie torów dla pociągów linii podmiejskich). PKP PLK zapewnia, że nowa konstrukcja, która powstanie w tym samym miejscu, zapewni bezpieczeństwo dla pasażerów i będzie mogła służyć przez kolejne kilkadziesiąt lat.

W związku z możliwością pojawienia się utrudnień w ruchu „w tunelu” podczas prowadzenia tych prac burmistrz Arkadiusz Kosiński zaprosił do Brwinowa przedstawicieli PKP PLK i wykonawcy – spółki Intop Warszawa oraz wykonawcę projektu organizacji ruchu.  – Propozycja całkowitego zamknięcia przejazdu przez „tunel” podczas rozbiórki wiaduktu, a następnie kilkumiesięczne utrzymywanie tam jedynie ruchu wahadłowego oznacza dla Brwinowa paraliż komunikacyjny – podkreślał burmistrz Kosiński, który negatywnie zaopiniował projekt poprowadzenia objazdu przez Mosznę i Pruszków. Jego słowa popierali przedstawiciele policji, którzy z doświadczenia wiedzą, czym skutkuje jakiekolwiek utrudnienie ruchu w tunelu czy na rondzie Wacława Kowalskiego.  – Nasza opinia jest także negatywna, z uwagi na ograniczenia tonażu w ulicy Promyka – zaznaczyła też obecna na spotkaniu wicestarosta Agnieszka Kuźmińska. Zaproponowany ponad 16-kilometrowy objazd miałby prowadzić z Brwinowa do Pruszkowa, przez przejazd na ul. Działkowej.

Burmistrz Kosiński starał się przekonać PKP PLK do ponownego uruchomienia, jako rezerwowego na czas remontu, przejazdu kolejowego w ciągu ulic Przejazd i Sportowej. Jest to jednak niewykonalne. Rezygnacja z przejazdu w latach 70. całkowicie zlikwidowała jego istnienie. – Teraz musielibyśmy zbudować nowy przejazd, co według nowych zasad i procedur nie jest możliwe. To kwestia czasu, optymistycznie licząc około roku, oraz pieniędzy. Zakres prac przy wiadukcie nie kwalifikuje do wszczęcia takiej procedury – oponował Witold Cytawa z Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK. Koszt całej inwestycji wynosi ponad 1 mld zł i kolej, nie chcąc stracić unijnej dotacji, dąży do szybkiego rozpoczęcia prac. Burmistrz zwracał jednak uwagę na utrudnienia, z którymi musieliby się zmierzyć mieszkańcy. Ze względu na zimowy okres prowadzenia prac w Brwinowie, roboty mogą się przedłużyć. Przedstawiciel wykonawcy Mariusz Gołąbek ze spółki Intop Warszawa obiecał rozważenie alternatywnych rozwiązań: sprowadzenia z Niemiec specjalnego dźwigu kolejowego oraz prowadzenia prac nocą, tak aby w ciągu dnia ruch „w tunelu” mógł odbywać się normalnie.  – Rozbiórka potrwa przez jeden weekend. Najwięcej czasu zajmie wykonanie nowych przyczółków. Stalowa konstrukcja nowych przęseł przyjedzie już gotowa. Jej założenie potrwa około pół godziny – wyliczał Gołąbek.

Burmistrz Kosiński zwrócił się o przygotowanie nowego projektu organizacji ruchu oraz przedstawienie przez wykonawcę szczegółowego harmonogramu prac. Nowe propozycje mają uwzględniać zapewnienie normalnego, dwukierunkowego przejazdu pod wiaduktami w godz. 6-20. Spotkanie pokazało, że są szanse na wypracowanie porozumienia i znalezienie lepszych rozwiązań niż te, które zostały zawarte w projekcie przesłanym trzy tygodnie temu do Urzędu Gminy Brwinów. Chodzi o zmniejszenie uciążliwości, z którymi będą się spotykać mieszkańcy Brwinowa oraz kierowcy jeżdżący przez „tunel” w czasie prac związanych z modernizacją torów.