W dworku Zagroda często mają miejsce ciekawe wydarzenia kulturalne i artystyczne. Kolejnym będzie niewątpliwie wieczór autorski pisarza i tłumacza - Leszka Engelkinga, który korzystając z zaproszenia Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa pojawi się Zagrodzie w sobotę 11 września o godz. 16.00.


Leszek Engelking - znakomity poeta, pisarz i tłumacz jest mieszkańcem Brwinowa. Tłumaczy zarówno poezję, jak i prozę, m.in. z języka angielskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego,  białoruskiego i ukraińskiego, ale przede wszystkim jest znakomitym tłumaczem poezji i prozy czeskiej i słowackiej. Jest laureatem licznych nagród, w tym translatorskich, m.in.: „Literatury na Świecie” za Poezje wybrane Ezry Pounda (1989), Siostrę Jáchyma Topola (2002) oraz za antologię Maść przeciw poezji (2008), Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich za przekład Ducha romańskiego Ezry Pounda (2000), nagrody Premia Bohemica dla zagranicznego bohemisty (2003) oraz Pen Clubu (2010). W 2006 odznaczony został medalem Zasłużonego dla Kultury Polskiej. Autor wydanego w ubiegłym roku tomiku wierszy Muzeum dzieciństwa.
Pisarz już nie raz odwiedzał Zagrodę, by spotkać się z czytelnikami. Do Zagrody zapraszamy takżę tych, którzy jeszcze nie spotkali się z twórczością Leszka Engelkinga.