W piątek 15 sierpnia przypada 94. rocznica Bitwy Warszawskiej. W Brwinowie uroczystości rozpoczną się mszą św. o godz. 10.30 w kościele pw. św. Floriana.


Brwinów przyłączył się do kampanii „Pozory mylą, dowód nie”. Program edukacyjny, którego celem jest przeciwdziałanie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim na terenie gminy Brwinów, realizowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Ośrodek Pracy z Rodziną.

 

Do punktów sprzedaży napojów alkoholowych są dostarczane plakaty, naklejki oraz ulotki i film szkoleniowy dla sprzedawców. Kampania ma uświadomić – nie tylko sprzedawcom, lecz także świadkom sprzedaży alkoholu w sklepach –  że dorosły wygląd kupującego nie świadczy o jego pełnoletniości, która upoważnia do zakupu napojów alkoholowych.  

 

Materiały edukacyjne omawiające problem spożywania alkoholu przez osoby niepełnoletnie trafią także do gimnazjów i liceum. Po alkohol sięga coraz więcej młodych ludzi, dlatego ten  temat powinien zostać poruszony wśród rodziców podczas zebrań organizowanych na początku roku szkolnego.

 

Statystyki pokazują, że nietrzeźwość prowadzi do wzrostu agresji: pod wpływem alkoholu popełniana jest znaczna część wykroczeń. Ogólnopolska kampania informacyjna „Pozory mylą, dowód nie” realizowana wspólnie przez Wydział Prewencji Komendy Głównej Policji oraz Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie, ma zapobiegać alkoholizmowi wśród młodych ludzi już w punktach sprzedaży, oraz uwrażliwiać dorosłych na niepokojące zjawisko spożywania alkoholu przez nieletnich.