Oferta zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej jest bogata. W dniach od 23 do 27 listopada ZUS po raz kolejny organizuje „Tydzień Przedsiębiorcy”, pod hasłem „ZUS dla Biznesu”, a Centrum Przedsiębiorczości Smolna zaprasza na cykl szkoleń, które rozpoczną się 4 listopada.
 
„ZUS dla Biznesu”
 
Podczas „Tygodnia Przedsiębiorcy” będzie można zapoznać się z usługami elektronicznymi i udogodnieniami w ofercie ZUS, a także skorzystać ze szkoleń. Zainteresowani wezmą udział w seminariach na temat rozpoczynania prowadzenia działalności i związanych z tym praw i obowiązków. Poruszane będą też zagadnienia dotyczące rozliczania i wypłaty świadczeń oraz ulg w spłacie należności.
 
Wszyscy chętni będą mogli skorzystać ze specjalistycznych porad udzielanych przez ekspertów w placówkach oddziałów ZUS oraz w innych instytucjach, np. w urzędach skarbowych. Dostępne będą też materiały i informacje, w jaki sposób uzyskać wsparcie ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli wystąpią trudności przy regulacji należności z tytułu składek. 
 
Więcej informacji można uzyskać w placówkach terenowych ZUS oraz na stronie www.zus.pl.
 
Centrum Przedsiębiorczości Smolna
 
Rozwój biznesu jest również wpierany przez Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie. Oferuje ono bezpłatne szkolenia dostosowane zarówno do tych myślących o złożeniu własnej firmy, jak i tych, którzy chcą usprawnić działanie swojego przedsiębiorstwa.  
 
W ramach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego stolica i położone wokół niej gminy współpracują w zakresie gospodarczym. Dzięki temu współdziałaniu mieszkańcy gminy Brwinów będą mogli bezpłatnie uczestniczyć w szkoleniach i spotkaniach. Podczas listopadowych szkoleń będą poruszane tematy związane m.in. z podatkiem od towarów i usług VAT, a także poszukiwaniem środków finansowych na rozwój własnej firmy. 
 
Więcej informacji na temat szkoleń można znaleźć na stronie www.firma.um.warszawa.pl.