Gmina Brwinów planuje zakup nowego wozu bojowego dla OSP. Udało się na ten cel pozyskać dofinansowania w łącznej wysokości 450 tys. zł.
 
Środki na zakup samochodu ratunkowo-gaśniczego pochodzić będą m.in. z dofinansowań zewnętrznych. Gmina Brwinów pozyskała na ten cel z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie kwotę 150 tys. zł, od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej kwotę 100 tys. zł oraz dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 200.000 zł. Pozostała kwota została zabezpieczona w budżecie gminy Brwinów.

Nowo zakupiony samochód zastąpi mocno wyeksploatowany technicznie samochód ratowniczo-gaśniczy Jelcz 315 z 1982 r., którynie jest przystosowany do wykonywania zadań ratowniczych w obecnych czasach. Nie posiada możliwości umieszczenia podstawowego sprzętu ratowniczego, który na takim samochodzie powinien się znajdować. Brak w nim m.in. oświetlenia własnego, pilarek, agregatów, podstawowych systemów bezpieczeństwa podczas jazdy w trudnych warunkach, niezawodnych układów wodno-pianowych.

Nowoczesny wóz bojowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie będzie wykorzystywany do prowadzenia  działań ratowniczo-gaśniczych różnego rodzaju, zarówno na terenie gminy Brwinów, powiatu pruszkowskiego jak i województwa mazowieckiego.