Ponad 5 tysięcy godzin bezpłatnych zajęć dodatkowych z różnych przedmiotów, lekcje wyjazdowe dla uczniów, zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych do szkół – gmina Brwinów sfinansowała te przedsięwzięcia w ramach projektu pn. „Multimedialni uczniowie – zajęcia pozalekcyjne w systemie blended learningu i tradycyjnym”. W ostatnim tygodniu października 2013 r. odbyły się w szkołach spotkania podsumowujące ten projekt.

Uroczyste zakończenia trwającego dwa lata projektu odbyły się w ZSO w Brwinowie oraz w ZS w Otrębusach z udziałem uczniów, którzy skorzystali z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych. W spotkaniach wzięli również udział dyrektorzy szkół, nauczyciele prowadzący zajęcia, przedstawicie gminy Brwinów: burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz jego zastępca Jacek Janowski i sekretarz Anna Kozłowska. Na ręce dyrektorów szkół władze gminy złożyły podziękowania za pomoc w realizacji projektu. Dla uczestników projektu oraz osób, które bezpośrednio zaangażowały się w jego realizację przygotowano specjalny tort z nazwą projektu i logotypami go symbolizującymi.  

Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceum uczestniczyli w szeregu zajęć łączących tradycyjne metody nauczania z nauką przez Internet oraz w zwykłych zajęciach, które rozwijały wiedzę z przedmiotów ścisłych i humanistycznych. Aby nauka nie była nudna i lepiej można było przyswoić wiedzę zakupiono ze środków projektu pomoce dydaktyczne: w brwinowskim ZSO przydadzą się m.in. modele anatomiczne, zestawy do tworzenia związków chemicznych i słowniki, a w Otrębusach m.in. przyrządy do demonstracji powstawania brył obrotowych oraz historyczne, biologiczne i przyrodnicze filmy edukacyjne. Licealistom posłużą słowniki do nauki języka angielskiego, książki rozwijające zamiłowanie do literatury oraz podnoszące wiedzę o historii i instytucjach Unii Europejskiej.  

Wartość zakupu pomocy dydaktycznych to kwota ponad 25 000 zł. Dodatkowo zakupione zostały zestawy składające się z interaktywnej tablicy multimedialnej z wbudowanym projektorem oraz notebooka - 40 000 zł - oraz  rekwizyty na warsztaty teatralne na kwotę blisko 3 000 zł. Dużym zainteresowaniem uczniów  cieszyły się lekcje wyjazdowe: do Ogrodu Botanicznego w Powsinie, laboratorium w Centrum Nauki Kopernik czy Teatru Powszechnego oraz Teatru Ateneum.

Na realizacje projektu gmina Brwinów otrzymała dofinansowanie w kwocie ponad 1 mln zł.

Projekt pn. „Multimedialni uczniowie – zajęcia pozalekcyjne w systemie blended learningu i tradycyjnym” był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.