Przez cały rok szkolny 2014/2015 blisko 70 uczniów z dwóch szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Brwinów uczestniczyło w zajęciach językowych, matematyczno-przyrodniczych i zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego.


Projekt pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” dał uczniom szansę na nadrobienie zaległości i podniesienie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim. Można było również uczestniczyć w zajęciach z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: dla szkoły podstawowej nr 1 w Brwinowie i szkoły podstawowej w Żółwinie zorganizowano dodatkowe lekcje przyrody i matematyki, a dla uczniów żółwińskiego gimnazjum dodatkową geografię, matematykę, biologię, chemię i fizykę.  

Poza standardowymi przedmiotami szkolnymi szansę na poznanie swoich mocnych stron dały uczniom spotkania z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego. Ze środków projektu zostały zakupione materiały edukacyjne dla każdej ze szkół na łączną kwotę ponad 12 tys. zł oraz pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć o wartości ponad 7 tys. zł. Uczniowie odwiedzili Centrum Nauki Kopernik, gdzie uczestniczyli w warsztatach z robotyki i seansie filmowym w planetarium. Pojechali również na zajęciado ogrodu botanicznego w Powsinie i zwiedzili ogród zoologiczny w Warszawie.

Na realizację projektu gmina Brwinów pozyskała 100% dofinansowania – ponad 73 tys. zł –z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.