Plakaty mówiące o postaciach i wydarzeniach z kampanii wrześniowej, które można było do 5 października 2014 r. zobaczyć w różnych punktach w Brwinowie, Parzniewie, Otrębusach i Kaniach,  były elementami gry miejskiej przygotowanej przez Stowarzyszenie Projekt Brwinów. Grę ukończyły z sukcesem 33 drużyny.

Około sto osób uczestniczyło w historycznej grze miejskiej zorganizowanej dla uczczenia 75. rocznicy bitwy pod Brwinowem. Przez kilka tygodni można było rozwiązywać zadania, związane z plakatami umieszczonymi w różnych punktach na terenie gminy Brwinów. Była to solidna dawka wiedzy, m.in. o polskich dowódcach kampanii wrześniowej i znaczących datach oraz wydarzeniach. Wśród konkursowych kategorii były też tematy związane z bitwą pod Brwinowem i uzbrojeniem Wojska Polskiego. 
  Dotychczasowe gry miejskie odbywały się w ciągu jednego popołudnia. Tym razem uczestnicy mogli dowolnie zaplanować odwiedzenie punktów. Udało się w ten sposób zachęcić sporą grupę osób do spacerów i krótkich wycieczek rowerowych. Z rozwiązywaniem zadań historycznych należało uporać się do 5 października. Laureaci spotkali się na ognisku kończącym grę, zorganizowanym w minioną niedzielę przy dworku Zagroda. – Wszystkie 33 drużyny, które zaprosiliśmy na wręczenie nagród, zajęły równorzędne pierwsze miejsce – podkreślała Adrianna Olczak, skarbnik Stowarzyszenia Projekt Brwinów. Nagrody ufundowane przez Instytut Pamięci Narodowej oraz gminę Brwinów pozwolą na dalsze powtarzanie historii. Gry edukacyjne „Znaj znak” i „Pamięć ‘39” oraz publikacje na temat 1939 roku będą też dla uczestników pamiątką wspólnej zabawy. 
Podczas ogniska był czas nie tylko na wręczenie nagród i pieczenie kiełbasek, ale także na wspólne śpiewanie piosenek żołnierskich. „Serce w plecaku” i ułańskie melodie znali wszyscy. Gromkie brawa otrzymał kilkuletni chłopiec, który wykonał wszystkie zwrotki „Czerwonych maków na Monte Cassino”.  Po raz kolejny okazało się, że gry miejskie, niezależnie od swojej formuły – jednodniowej imprezy czy też rozłożenia zadań w czasie kilku tygodni – są ciekawą propozycją na rekreacyjne spędzanie wolnego czasu i jednoczesne zdobywanie wiedzy. 
  Gra miejska „Wrzesień ‘39” została zorganizowana przez Stowarzyszenie Projekt Brwinów w ramach porozumienia zawartego z Gminą Brwinów dla realizacji projektu „Pola Parzniewskie – szlak historyczno-przyrodniczy”.