Burmistrz Arkadiusz Kosiński spotykał się we wrześniu z mieszkańcami gminy Brwinów i uczestniczył w zebraniach wiejskich. W niedzielę 6 października 2013 r. odbędzie się ostatnie spotkanie z tego cyklu: o godz. 16 w sali OSP przy ul. Pszczelińskiej w Brwinowie.

W planie całego tegorocznym cyklu znalazło się, podobnie jak w ubiegłych latach, 16 spotkań. W większości z nich burmistrz Arkadiusz Kosiński uczestniczył osobiście. Choroba uniemożliwiła wizytę jedynie w Otrębusach, Czubinie i Kotowicach – tam z mieszkańcami spotkał się zastępca burmistrza Sławomir Walendowski.  Spotkania były okazją do przedstawienia działań prowadzonych przez gminę Brwinów w poszczególnych sołectwach. Mieszkańcy pytali o szczegóły dotyczące interesujących ich inwestycji oraz plany gminy na najbliższe miesiące i lata. Burmistrz Arkadiusz Kosiński przedstawiał mieszkańcom nie tylko dane dotyczące bezpośrednio ich miejscowości, lecz także sytuację z punktu widzenia całej gminy. Budżet nie pozwala na natychmiastową realizację wszystkich działań: dbając o równomierny rozwój gminy, władze muszą  też w racjonalny sposób gospodarować środkami, by wystarczyło ich przede wszystkim na pilne i ważne wydatki, związane np. z oświatą oraz kolejnymi inwestycjami.

Ostatnie spotkanie tegorocznego cyklu odbędzie się o godz. 16 w niedzielę 6 października w sali OSP w Brwinowie, przy ulicy Pszczelińskiej 3.