W uroczystych obchodach święta 3 batalionu zmechanizowanego Legii Akademickiej w Trzebiatowie w imieniu Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiusza Kosińskiego udział wzięli przedstawiciele środowisk kombatanckich: mjr Waldemar Kruszyński oraz por. Stanisław Rumianek.

Główne uroczystości odbyły się 29 maja 2013 r. na Rynku w Trzebiatowie. Reprezentanci gminy Brwinów wręczyli gospodarzom odznakę Zarządu Warszawa Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość za utrwalanie pamięci o II konspiracji.

Partnerskie miasta Brwinów i Trzebiatów łączy historia: stacjonujący w Trzebiatowie 3 batalion zmechanizowany zachowuje dziedzictwo rozformowanych już jednostek: 36 Brygady Zmechanizowanej Legii Akademickiej istniejącej w latach 1999-2008 oraz Gwardii Narodowej Warszawskiej (1830-1831), Legii Akademickiej Warszawskiej (1918-1939), 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej (1918-1939), 36 Pułku Piechoty Armii Krajowej (1943-1944), 36 Pułku Zmechanizowanego Legii Akademickiej (1986-1994), 3 Brygady Pancernej Legii Akademickiej (1994-1995) oraz 36 Brygady Pancernej Legii Akademickiej (1996-1998). Legią Akademicką był oddział złożony ze studentów warszawskich uczelni, którzy 1 listopada 1918 roku przedłożyli dobro odradzającej się Ojczyzny nad własną edukację i opuścili akademickie ławy, aby wstąpić do Wojska Polskiego. Uczestniczyli w rozbrajaniu Niemców w Warszawie, a 12 listopada oddali się do dyspozycji Józefa Piłsudskiego i stanowili pierwszy zwarty oddział wojskowy w stolicy. W wojnie 1919-21 Legia Akademicka przemianowana na 36 pułk piechoty walczyła w Małopolsce, a następnie w składzie 8DP na Wileńszczyźnie. W okresie międzywojennym 36 pp stacjonował w Warszawie na Pradze. Pełnił obowiązki oddziału honorowego, kompanii prezydenckiej, szkolił w ramach Legii Akademickiej studentów z całej Polski. W historii Brwinowa 36 pp Legii Akademickiej zapisał się poprzez bitwę stoczoną pod Brwinowem we wrześniu 1939 r.