PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada na czwartek 5 marca 2015 r. wyłączenia prądu w Czubinie.
 
 
Data
Miejscowość,ulice
Numery i nazwy stacji
Godziny wyłączeń
5.03.2015 r.
czwartek
Czubin:
od nr 3 do nr 17.
Dom Pomocy Społecznej. Seminarium.
01-0896 Czubin
01-1389 Czubin Seminarium
7-19