We wtorek 28 kwietnia 2015 r. PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada wyłączenia energii elektrycznej w Domaniewie i Mosznie .
 
 
 
Data
Miejscowość,ulice
Numery i nazwy stacji
Godziny wyłączeń
28.04.2015
wtorek
Domaniew
Moszna
Numery od 42 do 52, od 41 i 60 do Pruszkowa , Moszna 3, sklep, Straż Pożarna , bloki za sklepem.
 
01-0834 Domaniew 2
01-1136 Domaniew 3
01-1872 Domaniew 4
stacja wł. odbiorcy
01A0255 OUA Pruszków 

01-0289 Moszna
9-18