Renowacja Pałacu Toeplitza w Otrębusach otrzymała dyplom w I etapie konkursu „Modernizacja Roku 2013”.

Konkurs wyróżnia inwestorów, którzy w ubiegłym roku podjęli działania dla ratowania obiektów dziedzictwa kulturowego, dbając o zachowanie pierwotnych walorów budowli i zachowując wysoką jakość wykonawstwa robót budowlanych i konserwatorskich.

Pod koniec 2013 r. Toeplitzówka odzyskała blask: w ramach rewitalizacji budynku znajdującego się
w Otrębusach przy ul. Wiejskiej 1 wykonano szereg prac, m.in. remont elewacji wraz z malowaniem, wymianę obróbek blacharskich, wymianę stolarki okiennej i drzwi wejściowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów i ścian zewnętrznych piwnic. Rewitalizacja objęła również zagospodarowanie terenu przed budynkiem. Powstały nowe chodniki, droga manewrowa i miejsca postojowe. Wartość wykonanych prac przekroczyła 1 mln zł. Gmina Brwinów, składając wniosek
za pośrednictwem LGD Zielone Sąsiedztwo, pozyskała na ten cel dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości  260.000 zł.

Toeplitzówka jest budynkiem użyteczności publicznej. Znajdują się w nim m.in. filia Biblioteki Publicznej
im. Wacława Wernera, przychodnia lekarska i poczta. Gmina Brwinów będzie podejmowała kolejne starania o prowadzenie następnych etapów prac, aż do pełnej renowacji budynku i otoczenia. Na 2014 r. już zaplanowano prace w parku wokół budynku, m.in. nowe nasadzenia i pielęgnację zieleni. Gmina Brwinów zamierza pozyskać dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.