Ponad siedemdziesięcioro mieszkańców Domaniewa i Domaniewka wzięło udział w spotkaniu wiejskim. Sołtysem na kolejne cztery lata została wybrana ponownie Wioletta Badurek.


Spotkanie z mieszkańcami sołectwa Domaniew było pierwszym z serii zebrań wiejskich, jakie odbywają się w marcu i kwietniu we wszystkich 15 sołectwach gminy Brwinów. Burmistrz Arkadiusz Kosiński otworzył zebranie, a po wyłonieniu spośród mieszkańców osoby, która przewodniczyła w dalszej części, został odczytany i przyjęty porządek zebrania:

1.       Otwarcie zebrania, stwierdzenie quorum i zatwierdzenie porządku obrad.
2.       Wybór wiceprzewodniczącego zebrania.
3.       Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za okres minionej kadencji.
4.       Dyskusja nad sprawozdaniem.
5.       Powołanie trzyosobowej komisji skrutacyjnej.
6.       Określenie liczby członków rady sołeckiej.
7.       Wybór sołtysa i rady sołeckiej (zgłaszanie kandydatów, przygotowanie kart wyborczych, omówienie zasad przeprowadzania głosowania, głosowanie, ogłoszenie wyników, sporządzenie protokołu).
8.       Wolne wnioski i zapytania.
 
Podsumowanie minionych czterech lat prezentowało nie tylko sukcesy (wspólne imprezy i przedsięwzięcia, integracja mieszkańców, zwycięstwa reprezentacji piłkarskiej na Turnieju Sołectw), czy zmiany w sołectwie (budowa kanalizacji, remonty dróg, urządzenie placu zabaw), ale przypominało także trudne momenty, które mieszkańcy przeżywali razem (powódź, kłopoty z przejezdnością jednej z dróg).

Mieszkańcy Domaniewa i Domaniewka wystawili swojemu dotychczasowemu sołtysowi bardzo wysoką ocenę: w tajnym głosowaniu Wioletta Badurek uzyskała 100-procentowe poparcie, a tylko jeden z oddanych głosów był nieważny. Do 6-osobowej rady sołeckiej kandydowało osiem osób. Wybrani zostali: Benedykt Grobelny, Krzysztof Markowicz, Paweł Pawluk, Zofia Wall, Agnieszka Wiecińska oraz Agnieszka Żbikowska.

Burmistrz Arkadiusz Kosiński przedstawiał zebranym informacje na temat planowanych prac drogowych.  Przebudowę dróg powiatowych z Moszny do Pruszkowa oraz z Moszny do Domaniewa będzie prowadzić w tym roku powiat pruszkowski: gmina Brwinów jest partnerem złożonego przez powiat wniosku , który uzyskał dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W czasie krótkiej przerwy prezes Spółki Wodnej Brwinów Benedykt Grobelny przeprowadził wybory delegatów sołectwa do Spółki. Mieszkańcy sołectwa Domaniew mają w niej trzech przedstawicieli.
 
Podobne zebrania odbywać się będą w kolejnych 14 sołectwach. Najbliższe w sobotę 21 marca: w Tereni, Owczarni i Żółwinie.