Przed zakończeniem roku szkolnego 2013/2014 został rozstrzygnięty zorganizowany przez gminę Brwinów konkurs fotograficzno-historyczny pn. „Ślady historii wrzesnia’39”. Wyróżnienia w konkursie otrzymało sześciu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie.

Powołana przez burmistrza gminy Brwinow komisja konkursowa oceniała wartość merytoryczną prac, ich wpływ na zainteresowanie historią gminy Brwinów, samodzielność, pomysłowość i dociekliwość autorów, a także umiejętność sięgania po różne źródła wiedzy
o przeszłości. Z największą starannością do konkursu przygotowali się uczniowie szkoły podstawowej
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie. W tej kategorii wiekowej wyłoniono aż pięciu laureatów: najwyższą punktację otrzymały prace przygotowane przez Magdalenę Teperek z kl. V i Piotra Zawadzkiego
z kl. VI. Wyróżnienia przyznano również Żanecie Żakowskiej, Jakubowi Rycerzowi i Borysowi Sobczakowi.
W kategorii gimnazjum/liceum jedynym laureatem został Michał Grzela.

Na konkurs wpłynęło łącznie 13 prac, w których autorzy prezentowali ślady historii września m.in. współczesne zdjęcia przedstawiające miejsce bitwy stoczonej 12 września 1939 roku pod Brwinowem, pomniki, które służą dziś upamiętnieniu wydarzeń sprzed 75 lat, siedzibę dawnego szpitala polowego,
w którym zajmowano się rannymi w bitwie. Pojawiały się również informacje o osobach, które były świadkami tamtych wydarzeń.

– Mieszkańcy Brwinowa i okolic pamiętają o bohaterach września 1939 roku. Gmina Brwinów kultywuje pamięć o tamtych wydarzeniach – takie stwierdzenia powtarzały się w kilku przygotowanych przez uczniów pracach konkursowych. Jednym z głównych celów konkursu zorganizowanego z okazji Roku Bohaterów Września w gminie Brwinów było zapoznanie z historią Brwinowa z czasów wojny obronnej 1939 roku. Najlepsze prace zaprezentowane zostaną we wrześniu na wystawie zorganizowanej z okazji 75. rocznicy bitwy pod Brwinowem.

Wybrane prace laureatów konkursu: Żanety Żakowskiej i Jakuba Rycerza (praca wspólna), Piotra Zawadzkiego i Michała Grzeli z ZSO w Brwinowie.

Michał Grzela

Piotr Zawadzki

Ż. Żakowska J. Rycerz