Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Ogłoszenie