Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r.: w zakresie podtrzymywania tradycji i rozwoju świadomości narodowej. Konkurs w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym został unieważniony.
 

Wyniki konkursów:
Podtrzymywanie tradycji i rozwoju świadomości narodowej
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym