Sądy poszukują ławników, którzy w sprawach sądowych pełnią funkcję sędziów społecznych. Rada Miejska w Brwinowie będzie wybierać ławników na jesieni w głosowaniu tajnym. Dokumenty kandydatów należy złożyć do 30 czerwca 2015 r.w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pok. nr 007.
 
Ogłoszenie o wyborach ławników [PDF]
 
Dokumenty do pobrania:
Karta zgłoszenia na ławnika [PDF]
Lista poparcia na ławnika [PDF]
Oświadczenie ławnika [PDF]
Oświadczenie ławnika 2 [PDF]