W czwartek 15 października 2015 r. o godz. 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie odbędzie się szkolenie dla członków obwodowych komisji wyborczych. Będzie to jednocześnie pierwsze posiedzenie OKW.

Szkolenie dotyczące wyborów parlamentarnych połączone będzie z pierwszym posiedzeniem komisji, na którym komisja:

1) wybiera spośród swojego składu przewodniczącego i zastępcę,
2) omawia swoje zadania i tryb pracy, a także obowiązki poszczególnych osób wchodzących w jej skład,
3) ustala zadania do dnia głosowania, w tym związane z przygotowaniem lokalu komisji, odbiorem i zabezpieczeniem kart do głosowania, formularzy protokołów, spisu osób, pieczęci komisji, obwieszczeń i innych materiałów.