W dniu 16 listopada 2011 r. burmistrz Arkadiusz Kosiński podpisał porozumienie na mocy którego gmina Brwinów uczestniczyć będzie w inicjatywie samorządów z regionu pruszkowskiego i grodziskiego, które chcą działać razem na rzecz poprawy komunikacji w naszym regionie m.in. przez poszerzenie strefy obowiązywania wspólnego biletu.

W porozumieniu uczestniczą gminy: Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Milanówek, Piastów i Pruszków.  Wobec braku rozwiązań ustawowych samorządy postanowiły wypracować wspólne stanowisko dotyczące systemu lokalnego transportu zbiorowego, zwłaszcza kolejowego. Mieszkańcy zachodniej części aglomeracji warszawskiej – a więc także mieszkańcy gminy Brwinów – często dojeżdżają do szkół i pracy w stolicy. Usprawnienie funcjonowania połączeń kolejowych (KM, SKM i WKD) leży w ich interesie. Jak trudne bywają natomiast indywidualne negocjacje z ZTM, przekonały się już miasta Piastów i Pruszków: zaproponowana podwyżka wynosi 47%, a zasady rozliczeń z ZTM nie są dostatecznie przejrzyste dla samorządów, które każdego roku ponoszą coraz wyższe koszty funkcjonowania SKM i wspólnego biletu.

Pierwszym krokiem będzie przygotowanie opracowania, które będzie nie tylko diagnozą stanu obecnego, ale też pozwoli na spojrzenie w przyszłość: oceni możliwości funkcjonalnego i prawnego współdziałania samorządów we wspólnym organizowaniu transportu, a także przedstawi koncepcję integracji strukturalnej i taryfowej. Przygotowanie tej dokumentacji ułatwi prowadzenie dalszych negocjacji, w których interesy wszystkich samorządów reprezentować będzie Grodzisk Mazowiecki. – Jesteśmy dobrej myśli – stwierdził burmistrz Grzegorz Benedykciński podczas uroczystego podpisania porozumienia, które miało miejsce 15 listopada 2011 r. w grodziskim magistracie. Wspólne działania mają wzmocnić presję na ZTM, WKD i KM w zakresie rozszerzenia trzeciej strefy biletowej i wprowadzenia w 2012 r. tzw. wspólnego biletu dla mieszkańców wszystkich gmin objętych porozumieniem.

Mniejsze szanse na szybką realizację ma natomiast pomysł przedłużenia kursowania SKM do Grodziska, gdyż dla warszawskiego ZTM priorytetem jest uruchomienie połączenia kolejowego z Okęciem. W przypadku uruchomienia kursów SKM do Pruszkowa sprawa była łatwiejsza, gdyż obsługa warszawskich przystanków wymagała miejsca do zawracania pociągów, a właśnie Pruszków był najbliższą taką stacją.

Celem długookresowym zawartego porozumienia jest utworzenie zintegrowanego systemu transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej. W pracach przygotowawczych dokonano już analizy dobrze funkcjonujących rozwiązań, m.in. w aglomeracji wiedeńskiej oraz niemieckich landach Berlin i Brandenburgia.