Inwestycje oświatowe i drogowe to priorytety w gminie Brwinów – tak wynika z uchwalonego Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Brwinów na lata 2014-2020. Na oświatę gmina planuje przeznaczyć kwotę bliską 62,5 mln zł, a na inwestycje drogowe prawie 36 mln zł.


Wieloletni Plan Inwestycyjny dla gminy Brwinów na lata 2014-2020 (WPI) został uchwalony na sesji rady miejskiej w dniu 9 maja br. Jest to dokument strategiczny, pozwalający na uporządkowanie i zaplanowanie kluczowych procesów inwestycyjnych w ciągu 7 najbliższych lat. Posiadanie takiego planu będzie pomocne również przy ubieganiu się przez gminę Brwinów o pozyskiwanie środków unijnych.

Największą część inwestycyjnego planu pochłoną wydatki związane z oświatą. Już trwa budowa nowego przedszkola w Brwinowie oraz budowa gimnazjum w Otrębusach, ale potrzeby gminy są dużo większe. Poza rozpoczętymi już działaniami, inicjowane będą kolejne m.in. budowa przedszkola w Otrębusach przy ul. Piaseckiego i w Żółwinie przy ul. Nadarzyńskiej, budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie i sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Otrębusach. W związku ze stale rosnącą liczbą mieszkańców Parzniewa konieczna będzie budowa szkoły i przedszkola w tym sołectwie.

Na drugim miejscu pod względem finansowym znalazły się inwestycje drogowe. Do 2020 roku wśród najbardziej kosztowanych i pilnych remontów i przebudów dróg znajdą się m.in. dokończenie przebudowy ul. Piłsudskiego i Wiosennej w Kaniach, przebudowa ulicy Lipowej i Moczydłowskiego w Brwinowie, ulicy Zgoda i Armii Krajowej w Brwinowie, przebudowa ulic Łosia, Przejazdowej, Wiejskiej, Bukowej w Otrębusach oraz Zamkowej i S. Lilpopa w Brwinowie. Kolejną ważną inwestycją przewidzianą do realizacji w 2015 roku jest budowa obwodnicy wsi Moszna. Nowa droga ma wyprowadzić ruch ciężarowy poza teren zabudowany miejscowości Moszna. Powstający w ten sposób nowy układ komunikacyjny będzie spełniać oczekiwania inwestorów lokujących na tym terenie swoje inwestycje.

Gmina Brwinów poza oświatą i drogami zainwestuje również w rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, bezpieczeństwo ruchu drogowego, pieszych i rowerzystów, kulturę, sport i rekreację. Będzie również realizować inwestycje i remonty nieujęte w tabeli WPI, które Rada Miejska będzie rokrocznie uchwalać w gminnym budżecie.  

Przewidywane koszty realizacji wszystkich programów inwestycyjnych w gminie Brwinów opiewają na kwotę ponad 170 mln. zł. Pełny tekst WPI dostępny jest poniżej i w biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brwinów.

Wykaz dróg do przebudowy do 2020 r.:

 

-          ul. Piłsudskiego i Wiosennej w Kaniach
-          ul. Leśnej w Kaniach
-          ul. Sadowej w Otrębusach
-          ul. Łosia, ul. Przejazdowej, ul. Wiejskiej i ul. Bukowej w Otrębusach oraz ul. Zamkowej i ul. S. Lilpopa (odc. od ul. Zamkowej do DW nr 719) w Brwinowie
-          ul. Nadarzyńskiej w Kaniach i Otrębusach (na odc. od ul. Wiosennej do ul. Słowackiego) oraz ul. Słowackiego, ul. Baśniowej i ul. Piasta w Otrębusach
-          ul. Piaseckiego (od ul. Natalińskiej do ul. Poziomki), Poziomki (od ul. Piaseckiego do ul. Malinowej), Malinowej i Świerkowej w Otrębusach
-          ul. Lipowej i Moczydłowskiego, ul. 11 Listopada i ul. Sochaczewskiej,  w Brwinowie
-          ul. Zgoda i ul. Armii Krajowej w Brwinowie
-          ul. Środkowej i Charci Skok w Brwinowie
-          ul. Konopnickiej i ul. Borkowej w Brwinowie
-          ul. Otrębuskiej, Fabrycznej, Leśnej Polany i Jodłowej w Brwinowie
-          ciągu ul. Żwirowej, ul. Myśliwskiej oraz ul. Słonecznej w Brwinowie

-          ul. Glinianej i ul. Augustowskiej w Brwinowie
-          ul. Kampinoskiej w Brwinowie
-          ul. Mickiewicza i ul. Żurawiej w Brwinowie
-          ul. Mieszka I (na odc. od granicy Milanówka do ul. Łokietka), ul. Łokietka i ul. Żółwińskiej (na odc. od ul. Łokietka do ul. Kazimierzowskiej) w Owczarni
-          budowa obwodnicy wsi Moszna
-          budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Biskupickiej z ul. Piłsudskiego i ul. Armii Krajowej w Brwinowie

Kolejne drogi i ulice (spoza podanego wyżej wykazu) będą przebudowywane w miarę posiadanych środków.

 

[Wykaz inwestycji w latach 2014-2020]
[WPI – pełny tekst]