Dobiegła końca realizacja jednego z kluczowych zadań realizowanych w ramach projektu „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów”: ukończono budowę sieci wodociągowej w Otrębusach i Kaniach.

Ostatni, piąty z wybudowanych odcinków liczy 2,6 km długości. Nadzór budowlany wydał pozwolenie na użytkowanie, więc możliwe jest już dokonywanie przyłączeń nieruchomości położonych w Otrębusach przy ulicach:

Klonowiec, Łąkowej, Na Skraju, Projektowanej (na odc. pomiędzy ul. Natalińską
a Wiejską), Pszczelińskiej (sięgacz południowy w rejonie ul. Na Skraju), Torfowej, Warszawskiej (od ul. Na Skraju w stronę ul. Natalińskiej), Wiejskiej (sięgacze południowy i zachodni w rejonie ul. Przejazdowej) i Zachodniej.

Mieszkańcy zainteresowani przyłączaniem swoich nieruchomości do nowej sieci wodociągowej proszeni są o kontakt z Referatem Eksploatacji Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej Urzędu Gminy Brwinów, ul. Kościuszki 4A (pokoje nr 19 i 20) lub pod nr tel. 22 738 25 60.

Budowa sieci wodociągowej w Otrębusach i Kaniach wchodząca w zakres projektu „Czyste życie…” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej trwała od 15 marca 2010 r. Zadanie obejmowało wykonanie ok. 26 km wodociągu. Łączne wynagrodzenie dla wykonawcy – firmy WODROL-PRUSZKÓW SA za zrealizowanie tego przedsięwzięcia wynosi 6 791 614,62 zł.

Poniżej znajduje się wykaz ulic w Kaniach i Otrębusach, w których w ramach projektu „Czyste życie…” wybudowano sieć wodociągową.

Wykaz ulic