W gminie Brwinów nie będzie podwyżek opłat za wodę i ścieki. Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest spółką gminną i nie działa z nastawieniem na zysk – obecne stawki obowiązują już od lipca 2012 r. 
 

Uchwałę dotyczącą przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków podjęła Rada Miejska na sesji 5 marca 2014 r. Dotychczasowe stawki będą obowiązywać do 31 marca 2015 roku.

Gmina Brwinów dopłaca ze swojego budżetu do wody dostarczanej i odprowadzonych ścieków z gospodarstw domowych, wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych, jednostek budżetowych. W roku 2013 był to koszt ok. 715 tys. zł. Dzięki temu można utrzymać dotychczasowe ceny: 3,35 zł brutto za m³ wody i 6,70 zł brutto za m³ odprowadzonych ścieków. Bez dopłat za wodę i ścieki zapłacą pozostali odbiorcy (podmioty gospodarcze, przedsiębiorstwa) – odpowiednio 3,37 zł netto za m³ wody i 8,17 zł netto za m³ odprowadzonych ścieków.


  netto/m³ dopłata netto/brutto brutto
(do zapłaty)
Woda do celów bytowych 3,37 zł 0,27 / 0,25 3,35 zł
Woda rozliczana z podlicznika 3,37 zł 0 3,64 zł
Odbiór ścieków - gospodarstwa domowe 7,70 zł 1,50 / 0,50 6,70 zł
Odbiór ścieków – podmioty gospodarcze 8,17 zł 0 8,82 zł
Pełny tekst uchwały i taryfy - dostępne także w Biuletynie Informacji Publicznej.