Wiosna to dobry czas na robienie porządków w domu i ogrodzie. W trosce o środowisko warto pomyśleć, żeby śmieci, których się pozbywamy, nie lądowały w rowach.


 
Oczyszczanie rowów melioracyjnych
Konserwacją ok. 94 km rowów na terenie gminy Brwinów zajmuje się Spółka Wodna. Ze względu na zarastanie konieczna jest ich ciągła pielęgnacja. Brakuje na to środków. Członkowie Spółki Wodnej zalegają z opłatami,  a Spółka wykonuje czynności naprawcze, konserwacyjne i porządkowe na tyle, na ile ją stać. Doraźnie pomagają pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej, którzy usuwają śmieci podrzucane na pobocza dróg i do rowów. 
W ramach środków z budżetu gminy Brwinów prowadzonych będzie w tym roku 12 zadań. Prace melioracyjne są utrudniane przez to, że część tych rowów przechodzi przez tereny prywatne, gdzie mieszkańcy niezgodnie z prawem likwidują rowy, co powoduje problemy z wodą
i podtopienia w innych rejonach. Po wieloletnich zaniedbaniach odtworzenie systemu rowów, przy jednoczesnym konserwowaniu tego, co zostało naprawione, wymaga znacznych środków i czasu.
 
W sprzątaniu swoich miejscowości chętnie uczestniczą sami mieszkańcy, którzy cyklicznie organizują różne akcje. 26 kwietnia 2014 r. mieszkańcy Kań po raz kolejny wezmą udział w sprzątaniu lasu.
 
Wycinka drzew i krzewów
Wiosna sprzyja też pracom w ogrodzie. Na swojej działce można wycinać drzewa owocowe oraz drzewa i krzewy młodsze niż 10 lat. Zezwolenie na wycinkę starszych niż 10 lat wydaje Burmistrz Gminy Brwinów na wniosek posiadacza nieruchomości. Do wniosku dołączyć należy szkic sytuacyjny rozmieszczenia drzew względem granic nieruchomości i obiektów budowlanych oraz kopie dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości. Wydanie zezwolenia dla osób fizycznych nie wiąże się z opłatami skarbowymi. Natomiast usunięcie drzewa i krzewów bez decyzji Burmistrza Gminy Brwinów wiąże się z bardzo wysokimi karami administracyjnymi. Stawka liczona jest w zależności od gatunku drzewa i wielkości obwodu pnia.
 
Zieleń na terenach gminnych
Już od wczesnej wiosny widać efekty pracy Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Najpierw na trawnikach zakwitły krokusy, a teraz na skwerach i zieleńcach posadzone zostały bratki. Nowe pojemniki na kwiaty pojawiły się m.in. w Otrębusach przy ul. Krótkiej. Niestety zdarzają się kradzieże. – Aby ogołocić donice kwiatowe przy poczcie w Brwinowie, złodziej musiał wstać przed piątą rano. Straż miejska będzie przeglądać nagrania z monitoringu, a w razie potrzeby ustawi „ukrytą kamerę” –  zapowiada kierownik referatu Edyta Osmańska-Jakóbik. – W tym roku zadbamy o zieleń przy wyremontowanym w ubiegłym roku chodniku przy ul. Biskupickiej, na odcinku od kościoła do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego i Armii Krajowej. Zakładamy tam trawniki oraz kwiatowy skwer przy łuku drogi. Na Wielkanoc powinny zakwitnąć zasadzone w ubiegłym roku tulipany: na placu Jana Pawła II, rondzie Wacława Kowalskiego, przy Urzędzie Gminy oraz przy przystanku WKD Otrębusy. W maju na latarniach w Parku Miejskim w Brwinowie pojawią się wiszące donice kwiatowe.
Trwają też prace przy urządzaniu zieleni przy dworku Toeplitza: od frontu budynku, wokół parkingu i przy tarasie. – Po budowie musieliśmy oczyścić teren. Nawieźliśmy urodzajną ziemię, zamówiliśmy róże płożące, różaneczniki, azalie, hosty, bukszpany. Pięknie kwitnące ozdobne rośliny to gatunki szlachetne, podkreślające walory pałacyku  – wyjaśnia Edyta Osmańska-Jakóbik. – Planujemy  wkrótce zlecić projekt rewitalizacji pozostałej części parku. Obecnie czekamy na zakończenie dwóch ekspertyz dendrologicznych. Jedna dotyczy parku wokół Toeplitzówki, druga – otoczenia dworku Zagroda w Brwinowie. Inwentaryzacja i ocena drzewostanu są potrzebne do starań o dofinansowanie pielęgnacji oraz nasadzeń drzew ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Zbiórka elektrośmieci
Wiosenne porządki w domach to także okazja do pozbywania się zużytego sprzętu RTV/AGD. Elektrośmieci nie powinny trafiać do lasów, przydrożnych rowów itp. Zbiórki śmieci przed Wielkanocą prowadzą szkoły z Brwinowa (ZS nr 1) oraz Otrębus. Elektrośmieci można też wrzucać do specjalnych kontenerów ustawionych przy budynkach urzędu gminy Brwinów (ul. Grodziska 12 i Kościuszki 4a). Tekturowe elektroboksy na baterie i mniejszy sprzęt stoją w urzędzie oraz w Ośrodku Kultury. W sobotę po Wielkanocy akcja zbiórki elektrośmieci  zostanie zorganizowana w Koszajcu.