Wacław Werner to profesor fizyki, społecznik, pochodzący ze znanej warszawskiej rodziny przemysłowców, który w czasach okupacji przechował w swoim domu w Brwinowie preparat radowy. Wybitnego fizyka wspominały podczas spotkania promującego nowe wydanie „Wspomnienia o Profesorze Wacławie Wernerze” jego wnuczki: Maria Werner Mickiewicz, Małgorzata Wittels i Ewa Werner-Gzyra.  


Spotkanie promujące publikację sfinansowaną z budżetu gminy Brwinow odbyło się 7 lutego 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Brwinowie. Autorem książki jest Stanisław Werner, syn profesora Wacława Wernera.

Zasługi profesora Wacława Wernera dla Brwinowa są nie do przecenienia. W latach 1920-1930 udostępnił swój dom przy ulicy Słonecznej w Brwinowie na potrzeby szkoły powszechnej. Rodzina Wernerów mieszkała wówczas w Warszawie.  – Pamiętam, że przyjeżdżały do Brwinowa osoby, które uczyły się niegdyś w naszym domu. Chciały wejść na chwilę, zobaczyć miejsce, gdzie kiedyś mieściła się ich klasa – wspominała podczas spotkania Maria Werner-Mickiewicz.

W czasie okupacji hitlerowskiej Wacław Werner uczył fizyki na kompletach w Warszawie i w Brwinowie. Pełnił również funkcję prezesa Rady Głównej Opiekuńczej niosąc pomoc potrzebującym, poszukując m.in. miejsca dla wysiedlonych i organizując kuchnię dla nie mających środków do życia. Angażował się w kontakty z osobami związanymi ze szkolnictwem konspiracyjnym. Willa przy ulicy Słonecznej była też punktem wymiany prasy podziemnej.

Profesor Werner zgodził się również na ukrycie w ołowianej cegle domu preparatu radowego, będącego własnością Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Był to czyn niebagatelny w przebiegu wojny, a więc i dla losów Polski. Dziś imię Wacława Wernera nosi Biblioteka Publiczna w Brwinowie.

Wnuczki profesora znały dziadka już tylko z opowiadań. O jego zasługach dowiadywały się od swoich rodziców, zasłużonych brwinowian: Marty Jurowskiej-Wernerowej i Stanisława Wernera. Siostry zgodnie podkreślają, ze ich rodzice byli skromnymi osobami i nigdy nie odmawiali pomocy potrzebującym. Za swą społecznikowską pasję i zaangażowanie na rzecz rozwijania kultury w Brwinowie otrzymali tytuły honorowych obywateli Brwinowa.

Spotkanie upłynęło na wspomnieniach z czasów dzieciństwa i opowieściach o sylwetkach i tradycjach w rodzinie Wernerów. Uczestnicy rozwiązywali zagadki fizyczne i chemiczne przygotowane w oparciu o publikacje Marty i Stanisława Wernerów. Otrzymali też pamiątkowe egzemplarze „Wspomnień o Profesorze…”