„Jan Paweł II – świętymi bądźcie” – pod tym hasłem Dnia Papieskiego odbyła się w ZS w Żółwinie tegoroczna edycja Festiwalu Myśli i Słowa Jana Pawła II. Uczniowie z gminy Brwinów i okolic, wyrazili poprzez swoje występy sceniczne, prace plastyczne i prezentacje multimedialne jak rozumieją te słowa.Celem Festiwalu jest kultywowanie zainteresowania uczniów postacią Jana Pawła II i jego dokonaniami, popularyzowanie hasła Dnia Papieskiego oraz wspólne świętowanie dnia patrona Gimnazjum w Żółwinie. W przedstawionych pracach przewijała się myśl, że małe kroki do świętości może robić każdy, w swoim codziennym życiu. Wystarczy być dobrym człowiekiem, nie myśleć tylko o sobie, ale starać się zauważać potrzeby innych. Jan Paweł II podkreślał, że „świętość jest darem i zadaniem (…) dla świeckich, tak samo jak dla zakonników i kapłanów, w sferze prywatnej tak jak w działalności publicznej, w życiu zarówno jednostek, jak rodzin i wspólnot” (Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II do młodzieży całego świata z okazji XIII Światowego Dnia Młodzieży).
 
Festiwal 22 października 2014 r. uroczyście otworzyła dyrektor ZS w Żółwinie Marta Szwemin. Impreza od lat gości w szkole, która jest bardzo zaangażowana w przygotowania. Imię Jana Pawła II, które nosi gimnazjum w Żółwinie zobowiązuje do pamięci o swoim patronie. Powoli impreza wychodzi także poza teren gminy Brwinów. W tegorocznym Festiwalu, poza uczniami z Podkowy Leśnej, którzy zaprezentowali się we wcześniejszych edycjach, po raz pierwszy wystąpili uczniowie ze SP nr 2 z Milanówka.
Szczególne podziękowania dyrektor Marta Szwemin skierowała do inicjatorów i propagatorów Festiwalu – Wandy Chrzanowskiej i Waldemara Matuszewskiego. Burmistrz Arkadiusz Kosiński w swoim przemówieniu podkreślił, jak ważną rolę dla Polski i Polaków odegrał pontyfikat Jana Pawła II. Wyraził uznanie dla wszystkich, którzy zaangażowali się w przygotowanie tegorocznej edycji.
 
Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. Czekały też na nich słodkie papieskie kremówki ufundowane przez Cukiernię Jarzyna.
Imprezie towarzyszyła wystawa „Jan Paweł II - Papież Wolności” udostępniona przez Centrum Jana Pawła II w Warszawie.
 
Festiwal odbył się pod patronatem: Burmistrza Gminy Brwinów -  Arkadiusza Kosińskiego, proboszcza parafii św. Floriana w Brwinowie - ks. Macieja Kurzawy i proboszcza parafii św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej - ks. Wojciecha Osiala.
Nagrody dla uczestników ufundowały firmy: ASMET i ITCARD.
 
Relacja dyrektor ZS w Żółwinie Marty Szwemin


Fot. ZS w Żółwinie oraz UG Brwinów