Straż Miejska w Brwinowie odbiera sygnały od zaniepokojonych mieszkańców, dotyczące osób podszywających się pod przedstawicieli gazowni lub innych instytucji.

Należy zachować ostrożność wobec osób, które podają się za przedstawicieli handlowych różnych firm. Zdarza się, że oszuści przedstawiają ofertę, która na pierwszy rzut oka może wydawać się atrakcyjna cenowo i konkurencyjna. Kuszą dodatkowymi upominkami i nie informują o ukrytych opłatach. Ponaglają do podpisania umowy, uniemożliwiając jej dokładne przeczytanie.

Policja podaje wskazówki, jak ustrzec się przed oszustem:
·  będąc w domu, zawsze zamykaj drzwi wejściowe na klucz;
·  nie otwieraj drzwi, zanim nie sprawdzisz, kto przyszedł;
·  jeśli zjawił się pracownik jakiejś instytucji, poproś o pokazanie identyfikatora, legitymacji służbowej;
·  w razie wątpliwości umów się na inny termin, sprawdzając wcześniej w odpowiedniej instytucji wiarygodność przedstawiciela firmy;
·  jeśli musisz kogoś wpuścić, nie zostawiaj go ani na chwilę samego w domu;
· bądź czujny, jeśli dana osoba nie podaje nazwy firmy, ponagla do podpisania umowy, nie informuje o opłatach dystrybucyjnych;
· zawsze sprawdzaj, jaką firmę reprezentuje przedstawiciel handlowy, przeczytaj dokładnie całą umowę i zwróć uwagę na to, co jest napisane drobnym drukiem;
·  gdy osoba staje się natarczywa, natychmiast zadzwoń na policję lub zaalarmuj otoczenie;
· pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się podpisać umowę w swoim mieszkaniu, możesz od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów w ciągu 14 dni.