Gmina Brwinów pozyskała dotację na kolejny projekt edukacyjny pod nazwą „Umiem coraz więcej”. Do czerwca 2014 r. dzieci z klas I-III szkół podstawowych będą mogły uczestniczyć w licznych zajęciach dodatkowych.


Projekt „Umiem coraz więcej” obejmie uczniów ze wszystkich czterech szkół podstawowych na terenie gminy Brwinów i zakłada realizację ponad 2,7 tys. godzin zajęć dodatkowych. Dzieci będą mogły rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia na zajęciach sportowych, tanecznych, plastycznych, muzycznych i teatralnych. Oddzielny program przygotowano dla dzieci z trudnościami: będą zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia usprawniające umiejętności matematyczne oraz czytania i pisania. W ramach projektu zostaną także zakupione pomoce dydaktyczne.
Rekrutacja uczniów rozpocznie się w październiku. Kwota przyznanej dotacji wynosi 233.449,50 zł.

Projekt „Umiem coraz więcej” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.