Rada Miejska w Brwinowie uchwaliła, że droga w Kaniach  położona przy ulicy Polnej, nieopodal ul. Radosnej,  w obrębie działek o nr. ew. 166/7, 166/24, 166/25 będzie nosiła nazwę Liliowa. Wniosek w sprawie nadania nazwy złożyli wszyscy właściciele tej drogi, a pomysł na taką nawę pochodzi od kwiatu lili. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.