Relację i zdjęcia z kolonii w Górach Świętokrzyskich nadesłała Barbara Korytkowska - pracownik ŚOPS w Brwinowie.
 

W dniach 4-13 lipca 2015 r. odbyły się kolonie profilaktyczno-terapeutyczne dla 77 dzieci z gminy Brwinów. Projekt będący elementem Gminnego Programu Profilaktyk
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został zrealizowany przez Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej i przebiegał pod hasłem „Aktywny i bezpieczny wypoczynek”. Uczestnicy wyjazdu zostali wytypowani przez wychowawców świetlic socjoterapeutycznych oraz pracowników socjalnych i spędzili 10 dni nad rzeką Wierna w Bocheńcu.
 
Koloniści brali udział w różnorodnych (grupowych i indywidualnych) zajęciach profilaktyczno-wychowawczych służących integracji, budowaniu pozytywnej samooceny, wzmacnianiu mocnych stron, uwrażliwianiu na potrzeby innych, rozwijaniu umiejętności współpracy w grupie oraz rozwiązywania nieporozumień i konfliktów rówieśniczych. Nadrzędnym celem wypoczynku było kształtowanie postaw dbałości o zdrowie i odpowiedzialności za własne zachowanie. Dzieci i młodzież zapoznawały się także z przyrodą, krajobrazem (Wietrzna, Kadzielnia, jaskinia Raj) i kulturą regionu świętokrzyskiego.
 
Ponadto uczestnicy rozwijali zainteresowanie sprawnością fizyczną, manualną i aktywnością na świeżym powietrzu. Odbyły się: zajęcia z lepienia w glinie, olimpiada kolonijna, turnieje gier zespołowych oraz zawody w pływaniu. Wieczorami wszyscy uczestniczyli w imprezach kulturalnych: warsztatach tanecznych, „Mam talent”, podchodach, ogniskach, dyskotekach. Dzieci bawiąc się rozwijały zdolności, wzmacniały poczucie własnej wartości, rozwijały umiejętności społeczne – autoprezentacji czy właściwej komunikacji interpersonalnej.
W upalne dzieci bawiły się nad zalewem i w basenie, a w nieco chłodniejsze wędrowały po górach zdobywając najwyższe szczyty Gór Świętokrzyskich: Łysicę i Łysą Górę.
Stworzona przez kadrę pedagogiczną atmosfera kolonii, oparta na poczuciu bezpieczeństwa, zaufaniu i akceptacji jej uczestników pozwoliła dzieciom nie tylko aktywnie i miło spędzić czas, ale także odreagować napięcia, stresy i lęki, których doznają w życiu codziennym.  Dzieci powróciły do domu pełne wrażeń wspaniałych wspomnień i  zapewne już myślą o kolejnych wakacjach.

Barbara Korytkowska