Uczniowie klas trzecich szkół podstawowych z terenu gminy Brwinów uczestniczą w nauce pływania w ramach projektu „Pływam jak delfin”, na realizację którego gmina Brwinów otrzymała 25,5 tys. zł dofinansowania z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w Ministerstwie Sportu i Turystyki.


Gmina Brwinów zorganizowała w nowym roku szkolnym 2014/2015 kurs pływania dla uczniów klas III ze wszystkich szkół podstawowych na swoim terenie. We wrześniu ponad 170 uczniów rozpoczęło 20-godzinną naukę na pruszkowskim basenie. Zajęcia na pływalni, jak też dojazdy na basen i z powrotem do szkoły są dla dzieci bezpłatne. Koszt uczestnictwa w nauce pływania jest pokrywany niemal w połowie z dotacji, która wynosi 25,5 tys. zł oraz z budżetu gminy Brwinów.

Zajęcia w wodzie prowadzą wykwalifikowani instruktorzy. Gmina Brwinów zapewnia uczestnikom dodatkowe ubezpieczenie, a opiekę nad dziećmi sprawuje opiekun oraz wolontariusze (rodzice i nauczyciele z poszczególnych szkół).

 „Pływam jak delfin” to projekt realizowany w ramach powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, który jest dofinansowany ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w Ministerstwie Sportu i Turystyki.