Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo” wydało mapę „Pomysły rowerowe na Brwinów i Podkowę” zawierającą propozycję czterech turystycznych tras rowerowych prowadzących po terenach Brwinowa i Podkowy Leśnej.
 
Pierwsze 33 osoby, które zgłoszą się po mapę do Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12, pok. 007, otrzymają ją w wersji papierowej. Wersja elektroniczna mapy dostępna jest na stronie internetowej brwinow.pl w zakładce O Brwinowie - Szlaki rowerowe.
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” do którego należy Podkowa Leśna i Brwinów, powstało w celu realizacji podejścia LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13. Zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju wspiera przedsięwzięcia służące rozwojowi obszarów wiejskich, na które udzielane są dotacje ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader PROW.