Czekamy na wiosnę! Na terenie Brwinowa już stanęło siedem tablic informacyjnych, które zachęcają do zapoznania się z historią miasta. W marcu odbędzie się inauguracja szlaku spacerowego stworzonego w ramach projektu pn. „Poznaj Brwinów”.  


Zapoznanie z historią miasta i odwiedzenie w nim ciekawych miejsc – taki był główny cel projektu „Poznaj Brwinów”, na którego realizację gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach „Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie tzw. małych projektów. Jego wysokość sięga  17 292,00 zł.

W ramach projektu w mieście zamontowano już siedem stylowych tablic informacyjnych, które współtworzą szlak spacerowy. Pierwsza z tablic znajduje się przy ul. Myśliwskiej w Brwinowie obok dworku Zagroda. Można na niej zobaczyć, jak wygląda wnętrze zabytkowego dworku z początku XX stulecia, dowiedzieć się więcej o jego dawnych właścicielach i rzeźbach zdobiących zabytkowy ogród.

O tym, kto przeszło sto lat temu zainicjował zorganizowanie Straży Ogniowej i o kolejnych sukcesach strażaków można przeczytać na tablicy ustawionej przed budynkiem OSP.

Kolejne tablice usytuowane są w centrum miasta. Dwie, traktujące o historii miasta począwszy od starożytności, poprzez dynamiczny rozwój w czasach, gdy Brwinów był letniskiem – miejscem wypoczynku cenionym przez warszawskich przemysłowców i ówczesne elity – aż do czasu uzyskania praw miejskich w 1950 roku, znajdują się na skarpach po dwóch stronach brwinowskiego wiaduktu.

Zainteresowani współczesną historią mogą rozszerzyć wiedzę o trzech pomnikach usytuowanych na Rynku. Po drugiej stronie tablicy przedstawiającej pomniki propozycja dla tych, którzy słabiej znają gminę: opis miejsc, które warto odwiedzić spędzając tutaj czas.

Kolejnym przystankiem na szlaku może być kościół parafialny pw. św. Floriana, przy którym znajduje się tablica informująca o losach parafii, począwszy od pierwszej pisemnej wzmianki o Brwinowie i o najstarszym proboszczu – Desławie. Przy starej części wpisanego do rejestru zabytków cmentarza znajduje się ostatnia tablica współtworząca szlak. Wskazuje ona lokalizację grobów m.in. uczestników powstań i wojen, a także wybitnych artystów i naukowców.

Projekt pn. „Poznaj Brwinów” poza montażem tablic zakłada również wydanie broszury, w której znajdą się rozszerzone informacje przedstawione na tablicach, a także przydatne informacje o gminie. Korzystając z mapki z zaznaczoną lokalizacją wszystkich tablic na szlaku, będzie można odkryć nieodwiedzone dotąd miejsca i wzbogacić wiedzę o brwinowskich zabytkach i historii.

Spotkania promocyjne broszury pn. „Poznaj Brwinów” planowane są wiosną w bibliotekach w Brwinowie i w Otrębusach oraz w bibliotece w Podkowie Leśnej. W czasie tych spotkań będzie można otrzymać publikację z mapką szlaku, a następnie wyruszyć na wiosenny spacer.  

Projekt pn. „Poznaj Brwinów’ współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.