Brwinowskie organizacje pozarządowe, które przy realizacji zadań pożytku publicznego korzystają z dotacji z budżetu gminy Brwinów, mają po ich zakończeniu obowiązek złożyć sprawozdanie. W poprawnym wypełnianiu dokumentów i rozliczeniu dotacji pomogą szkolenie zaplanowane na 26 i 28 listopada 2013 r.

 
Zadania publiczne w gminie Brwinów realizowane są przez stowarzyszenia i kluby sportowe na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na zaplanowanych szkoleniowych spotkaniach omówiony zostanie szczegółowo wzór obowiązującego sprawozdania z realizacji zadań publicznych (zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.). – Szkolenie to dobra okazja do zadawania pytań i wyjaśniania innych wątpliwości towarzyszących realizowanym zadaniom – zachęca do uczestnictwa w szkoleniu Dorota Franke, inspektor ds. spraw społecznych i promocji gminy Brwinów, która w swojej pracy spotykała się już z różnymi przykładami błędów lub braków w sprawozdaniach. W przypadku pieniędzy publicznych konieczne jest staranne rozliczenie zadania i wywiązanie się z zawartej umowy.
Organizacje pozarządowe mogą wybrać jeden z zaproponowanych terminów:
·                                26 listopada 2013 r. (wtorek) godz. 10.00,
·                                28 listopada 2013 r. (czwartek) godz. 18.00
Miejsce szkolenia: sala konferencyjna Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12.

Organizator: Biuro Promocji Urzędu Gminy Brwinów