W poniedziałek 26 października 2015 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowo wyremontowanej świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Grodziskiej 31 w Brwinowie. Wspólnie świętowali ci, którzy ze świetlicy korzystają, oraz ci, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji.


Już po południu świętowanie rozpoczęły dzieci i ich rodziny. Odbyło się pierwsze przecinanie wstęgi, a na wszystkich zebranych czekały słodkości i zabawy. Nie obyło się też bez okrzyków radości na widok pięknie wyglądających pomieszczeń świetlicy. Wieczorem do świetlicy zostali zaproszeni wszyscy, którzy przyczynili się do modernizacji, a także grono współpracowników oraz przyjaciół ŚOPS.

Remont i modernizacja świetlicy nie mogłyby zostać zrealizowane bez pomocy i życzliwości wielu osób, przede wszystkim Fundacji Formika Dzieciom, która dofinansowała znaczną część prac. W dowód wdzięczności za okazane serce zostali oni obdarowani symbolicznymi figurkami Aniołów. Joanna Dzierzba – dyrektor ŚOPS-u – przesłała podziękowania dla wszystkich Świetlicowych Aniołów – tych, którzy włożyli wiele serca i serdeczności:

Dzisiejszy dzień jest dla mnie bardzo ważny. Bardzo długo czekaliśmy na otwarcie świetlicy socjoterapeutycznej, naszej świetlicy, która stara się być miejscem przyjaznym dla każdego. Moje całe serce przepełnia jedno słowo – DZIĘKUJĘ. Dziękuję wielu dobrym ludziom, dzięki którym możemy oddać do dyspozycji dzieci przepięknie wyremontowany i zmodernizowany budynek:

 • Pani Annie Stankiewicz – Prezes Fundacji FORMIKA DZIECIOM i Panu Hubertowi Stankiewiczowi – Członkowi Zarządu Fundacji – za wsparcie finansowe, dzięki któremu niemożliwe stało się możliwe. Za ogromne serce, życzliwość i ciepło;
 • Panu Sławomirowi Walendowskiemu – Zastępcy Burmistrza Gminy Brwinów – za zaangażowanie nie tylko w kwestie techniczne związane z remontem, ale za wielką wrażliwość na sprawy społeczne;
 • Panu Arkadiuszowi Kosińskiemu – Burmistrzowi Gminy Brwinów – za stałe i życzliwe czuwanie nad naszymi sprawami;
 • Pani Elżbiecie Dolocie – Skarbnikowi Gminy Brwinów – i Pani Bogumile Rypkowskiej – Głównej Księgowej ŚOPS – za kompetencję i profesjonalny nadzór finansowy nad świetlicowymi wydatkami;
 • Radzie Miejskiej w Brwinowie i Komisji Spraw Społecznych – za życzliwość, zrozumienie i wrażliwość na sprawy społeczne w naszej Gminie;
 • Pracownikom Referatu Inwestycji i Remontów UG w Brwinowie – Pani Urszuli Wróbel, Pani Lidii Stachyrze i Panu Rafałowi Rychcikowi – za trzymanie ręki na pulsie i nadzwyczajną dbałość o sprawy techniczne;
 • Pracownikom Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Brwinowie – Pani Sylwii Wiłkojć-Kowalskiej, Pani Jadwidze Kochańskiej, Panu Radosławowi Kląskale – za wsparcie nawet w najdrobniejszych kłopotach;
 • Pani Edycie Osmańskiej-Jakóbik z Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy za piękny ogródek;
 • Panu Borysowi Rychlickiemu – za przepiękne zdjęcia na wystawę „Rodzina – Przyjaźń – Świetlica”;
 • Pani Basi Szałaj – Inspektorowi Sanepid z Pruszkowa – za życzliwość i kompetencję;
 • Panu Jackowi Janowskiemu – Zastępcy Burmistrza Gminy Brwinów – obecnie na emeryturze – za wieloletnią współpracę i wsparcie w najtrudniejszych chwilach oraz ogromny szacunek do każdego człowieka;
 • I wreszcie –  ogromne podziękowania dla moich wychowawców z Działu Wspierania Rodziny ŚOPS za serce, wrażliwość, zaangażowanie – jestem szczęśliwa, mając możliwość pracy z takim zespołem.