Podczas I sesji burmistrz Arkadiusz Kosiński przedstawił informacje o stanie gminy. Wspomniał też o opublikowanym kilka tygodni temu rankingu „Wspólnoty”.

Samorządowy dwutygodnik „Wspólnota” po raz czwarty przygotował ranking sukcesu kadencji (2010-2014).Na jego końcowy wynik złożyły się cztery tzw. „wskaźniki cząstkowe”: sukces finansowy (jak w minionej kadencji zmienił się potencjał dochodowy budżetów samorządowych), sukces ekonomiczny (mający obrazować zmiany w gospodarce lokalnej, rozwój przedsiębiorstw, zmiany na rynku pracy), sukces infrastrukturalny (będący odbiciem rozwoju infrastruktury technicznej w zakresie usług, za które odpowiadają gminy) oraz sukces edukacyjny (tu były brane pod uwagę zarówno szkoły, jak i opieka przedszkolna). Gmina Brwinów, w kategorii małych miast, zajęła 13. miejsce w podsumowaniu ogólnym oraz 7. miejsce jeżeli chodzi o sukces infrastrukturalny.

Jak podkreśla redakcja, zasadą przyjętą w tym rankingu jest uwzględnianie nie wartości wskaźników na koniec kadencji, a wskaźników pokazujących dynamikę zmian w minionych czterech latach. Oceniany jest więc nie bezwzględny poziom rozwoju czy zamożność budżetu, a postęp, jaki miał miejsce w trakcie mijającej kadencji.