Brwinowska Straż Miejska w listopadzie rozpoczyna realizację programu profilaktycznego skierowanego do uczniów gminnych szkół. Szeroka oferta programowa obejmuje tematy z zakresu bezpiecznych zachowań. Dyrektorzy szkół wraz z pedagogami zdecydują, które bloki tematyczne będą realizowane na terenie ich placówek.

Celem programu jest zmniejszenie zasięgu i rozmiarów zachowań ryzykownych oraz promocje zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Ofertę i założenia programu omówiono podczas spotkania Komendanta Straży Miejskiej Tomasza Kowalskiego z dyrektorami i przedstawicielami placówek oświatowych. Nowa inicjatywa Straży Miejskiej spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony szkół, co zapowiada początek dobrej współpracy. Zajęcia poprowadzi nowo powołany koordynator ds. profilaktyki wśród dzieci i młodzieży - Alicja Berska ze Straży Miejskiej w Brwinowie.
 
Wśród zaproponowanych tematów znalazły się m.in. : „Wzywanie pomocy”, „Uczę się żyć bez przemocy”, „Bezpieczni w sieci”, „Wybuchowe znaleziska” czy „W przyjaźni ze zwierzętami”. Tematy podzielono na grupy wiekowe. Wystarczy jedna lub dwie godziny lekcyjne, by dzieci mogły zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa. Przygotowane są plansze, filmy instruktażowe i inne pomoce dydaktyczne. Szkolenia rozpoczną się od 18 listopada i potrwają do końca roku szkolnego. W tym semestrze programem objęci są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, a w przyszłym - również oddziały przedszkolne. Dla nich zostanie przygotowana nowa oferta programowa dostosowana do młodszych dzieci.
 
Dodatkowo Straż Miejska oferuje swoją obecność na festynach i innych uroczystościach szkolnych. Zakupiony zostanie namiot, w którym organizowane będą gry i zabawy dla dzieci promujące bezpieczeństwo. W przyszłym roku w Gminie Brwinów zagości też „Florka w sieci” – kolejny interaktywny spektakl przygotowany przez Straż Miejską z Warszawy. Pierwsza część o „Florce, która chciała zostać piłkarzem” została bardzo dobrze odebrana przez młodych widzów naszej gminy.