Obowiązujące od 1 maja 2014 r.  nowe godziny pracy Straży Miejskiej w Brwinowie pozwoliły na zmianę organizacji pracy. Na ulicach miasta i w pobliżu szkół widać piesze patrole. Rozwijane są działania edukacyjne i profilaktyczne.

Jednym z priorytetów Straży Miejskiej w Brwinowie jest profilaktyka i współpraca
z przedszkolami i szkołami. Strażnicy zajmują się zapewnianiem bezpieczeństwa oraz edukacją najmłodszych. Współpracują  również przy przeprowadzaniu egzaminów
na kartę rowerową i organizują dla uczniów konkurs propagujący odpowiednie zachowania na drodze.

W czwartek 15 maja 2014 r. strażnicy miejscy zostali zaproszeniu do Samorządowego Przedszkola nr 1 przy ul. Lilpopa w Brwinowie. Specjalista straży miejskiej Alicja Berska wzięła udział w akcji „Cały Brwinów czyta dzieciom”.

Nie wszystkie działania Straży Miejskiej w Brwinowie przebiegają w tak miłej atmosferze jak  spotkania
z najmłodszymi. Mimo ogólnopolskich akcji zachęcających do segregowania śmieci i dbania o środowisko ciągle jeszcze spotyka się osoby, które wyrzucają odpady do lasów, przydrożnych rowów i na puste działki. Patrol straży miejskiej, który kilka tygodni temu zauważył  gruz wyrzucony w pobliżu drogi gruntowej odchodzącej od ul. Powstańców Warszawy, podjął działania. Nieuczciwy przedsiębiorca został ukarany mandatem, a jak potwierdza notatka służbowa z ubiegłego tygodnia, wywiązał się też z nałożonego na niego obowiązku posprzątania na własny koszt zaśmieconego wcześniej terenu.