Na wydanie nowego dowodu osobistego czeka się 30 dni, jednak zazwyczaj jest gotowy wcześniej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło e-usługę, pozwalającą sprawdzić, czy dowód jest już gotowy do odbioru w urzędzie gminy.

Wszyscy, którzy złożyli wniosek o wydanie dowodu osobistego po 1 marca br., mają możliwość sprawdzenia statusu realizacji dokumentu online – bez wychodzenia z domu. Na stronie www.obywatel.gov.pl w zakładce „Dowody osobiste” wystarczy wpisać numer zawarty na potwierdzeniu złożenia wniosku, który otrzymuje się w urzędzie gminy. Po jego wpisaniu pojawi się oczekiwana informacja. Usługa jest bezpłatna i nie wymaga dodatkowego logowania.
 
– Przy okazji przypominamy o tym, że warto sprawdzić, czy posiadany przez nas dokument nie utracił ważności – informuje Agnieszka Dębowska, kierownik Referatu Spraw Obywatelskich.
 
W Urzędzie Gminy Brwinów sprawami związanymi m.in. z dowodami osobistymi zajmuje się Referat Spraw Obywatelskich, ul. Grodziska 12, pok. 003, tel. 22 738 26 85.