Odtwarzaniem i konserwacją rowów melioracyjnych zajmuje się w gminie Brwinów Spółka Wodna. Przyszedł czas na ustalenie harmonogramu jej prac na 2014 rok. Walne Zgromadzenie Delegatów Spółki Wodnej odbędzie się 13 lutego o godz. 17.00 w OSP w Brwinowie.

skan dokumentu [PDF]