Realizacja zadań w ramach projektu „Internet w zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Brwinów” przebiega zgodnie z harmonogramem Przed jego  uczestnikami – 3 grudnia 2013 r. – drugie spotkanie informacyjne.   
Pierwsze obowiązkowe spotkanie dla 58 uczestników projektu odbyło się w połowie października br. Kolejne odbędzie się 3 grudnia 2013 r. o godz. 16.00 w Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie.

Najbardziej potrzebujący mieszkańcy gminy biorą udział w szkoleniach z obsługi oprogramowania. Zyskają podstawową wiedzę na temat prawidłowego i bezpiecznego korzystania z sieci. Już na początku nowego roku będą mogli sprawdzić i rozwinąć zdobyte umiejętności pracy z komputerem.

Z projektu skorzystały już brwinowskie instytucje: szkoły, świetlice socjoterapeutyczne,
oraz Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie, które otrzymały sprzęt komputerowy sfinansowany ze środków projektu.
 
Na realizację przedsięwzięcia gmina Brwinów otrzymała 549 150 zł tj. 100 % dofinansowania ze środków unijnych.

 Projekt „Internet w zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brwinów” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.