W piątek 14 września w ZS nr 1 odbyło się spotkanie burmistrza Arkadiusza Kosińskiego z mieszkańcami Brwinowa. To kolejne z cyklu 17 spotkań z mieszkańcami gminy, podczas których mieszkańcy zwracają uwagę na istotne z ich punktu widzenia sprawy, pilne inwestycje oraz potrzeby sołectw i miasta.

Burmistrz Kosiński podsumował na wstępie to, co udało się w Brwinowie zrobić od czasu poprzedniego spotkania z mieszkańcami. Podkreślił wagę pozyskaanych przez gminę środków zewnętrznych, dzięki którym mogą być realizowane projekty takie jak np. „Wiedza kluczem do przyszłości” – projekt edukacyjny realizowany w brwinowskiej Jedynce. Dzięki pozyskanemu w 2011 r. dofinansowaniu mieszkańcy gminy korzystać mogą z otwartego w czerwcu br. Orlika w Żółwinie, a w niedługim czasie powinna rozpocząć się budowa świetlicy w Owczarni. Burmistrz nie zapomniał o kwestiach, które najbardziej interesują mieszkańców północnej części miasta. Od dawna pilną potrzebą jest wybudowanie przedszkola w niedalekim sąsiedztwie ZS nr 1. Pamiętamy o tym – mówił burmistrz – w ubiegłym roku przeprowadziliśmy badania archeologiczne, wycięliśmy drzewa i usunęliśmy pozostałości budynku znajdującego się na działce przeznaczonej pod przedszkole. Obecnie czekamy na decyzję o pozwoleniu na budowę, tak, aby można było już ogłosić przetarg. Burmistrz szacuje, że najprawdopodobniej inwestycja zakończy się wiosną 2014 roku. Pośpiech w tym przypadku nie jest wskazany. Przy projektowaniu przedszkola trzeba dołożyć wszelkich starań, by nie było niedociągnięć, a było zapewnione bezpieczeństwo najmłodszych.

W ubiegłym roku udało się postawić przy ul. Piłsudskiego sygnalizację świetlną na przycisk. W tym roku dobra współpraca z powiatem pruszkowskim zaowocowała przebudową ul. Przejazd: wytyczono nowe miejsca postojowe i położono nową nawierzchnię. Burmistrz zasygnalizował, że jego propozycją do uwzględnienia w przyszłorocznym budżecie będzie przebudowa ul. Lipowej i ul. Moczydłowskiego, tak, by wzdłuż ogrodzenia szkoły w rezultacie ułożono chodnik. Mieszkańcy pytali również o możliwość wybudowania kładki nad torami PKP, tak, by łatwiej można było przemieścić się z ul. Przejazd na ul. Sportową. - W tym momencie nie mamy takich środków w budżecie – tłumaczył burmistrz. Docelowo, wzdłuż torów PKP w Brwinowie mają zostać zamontowane ekrany dźwiękochłonne, a prędkość przejeżdżających przez miasto pociągów ma być rozwijana do 160km/h. Jedynym rozwiązaniem byłoby więc zaprojektowanie i wykonanie przejścia podziemnego.    

Burmistrz tłumaczył zawiłości prawne dotyczące infrastruktury kolejowej. PKP jest właścicielem chodnika pod torami, którym codziennie przechodzą setki mieszkańców Brwinowa oraz schodów prowadzących na ulicę Pruszkowską. Bez stosownych porozumień gmina nie ma więc możliwości przeprowadzenia remontu. By móc przeprowadzać pilne prace interwencyjne, a zimą np. odśnieżać chodniki wzdłuż dróg nie będących gminną własnością, gmina już dwa lata z rzędu zawiera stosowne porozumienia z powiatem pruszkowskim oraz samorządem województwa.

Mieszkańcy często pytali o park miejski. Burmistrz przypomniał, że wiosną prowadzone były konsultacje dotyczące jego rewitalizacji. Zebrano wówczas wiele uwag od mieszkańców. Wszystkie zostały przekazane projektantowi. Środki zapisane w tegorocznym budżecie powinny wystarczyć na założenie w parku monitoringu wizyjnego, oświetlenia parkowego oraz zbudowanie chodnika wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego od bramy parku do wyjścia na ul. Przejazd. Przed ułożeniem chodnika zostaną położone kable oświetleniowe i monitoringu wizyjnego.

Podczas spotkania chętni mogli złożyć swój podpis na petycji dotyczącej zmian prawnych, które postuluje Związek Miast Polskich. Na spotkaniu obecny był koordynator akcji „Stawka większa niż 8 mld” na terenie gminy Brwinów, radny Zbigniew Kurządkowski.